TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2018-00013

Színház, mint élmény – közösségfejlesztés Uránvárosban

Pályázati azonosító: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2018-00013

A projekt címe: Színház, mint élmény – közösségfejlesztés Uránvárosban

A projekt időtartama: 2019.11.01 – 2020.11.29.

Kedvezményezett: Apolló Kulturális Egyesület

A szerződött támogatás összege: 10.000.000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

 

Beszámoló összefoglalása

A projekt kapcsán közösségteremtő rendezvények, flashmobok valósulnak meg Uránvárosban. Az általános iskolákban a diákok színházi nevelési alkalmakon vehetnek részt. A programok célja egy nagyobb pécsi és uránvárosi aktív közösség megteremtése.

Projektünket 2019. november 1-vel kezdtük meg, a projektmenedzsment tagjai ettől az időponttól kerültek foglalkoztatásra, egészen – a kialakult járványhelyzet miatt meghosszabbított – projekt végéig, vagyis 2020.11.29-ig. Személyükben a projekt megvalósítása során történtek változások, ezeket módosítási igény keretében benyújtottuk.

A projekmenedzsment felállása 2019.11.01-el az alábbiak szerint alakult: Keresztényné Papp Zsuzsanna projektmenedzser, Czukor Zsolt pénzügyi vezető. A projekt szakmai vezetője a program kezdetekor Tóth Zoltán volt, az ő pozícióját vette át 2020.06.01-el Komlóczi Zoltán. Projektmenedzserünk helyére 2020.06.01-el Fenyák Éva került a projekt befejeztéig. Projektmenedzsmentünk kezdeti feladata a menedzsment felállítása, a dokumentáció kidolgozása, folyamatos létrehozása, illetve a kötelező nyilvánosság létrehozásának biztosítása volt. A projekt arculatának és kommunikációs elemeinek kidolgozása egybefűződött a rendezvénysorozat tematikájának kidolgozásával, mely a februári hónapokban történt meg. Társadalmi színházi eseményeinkhez fűződő lehetséges együttműködéseinket a projekt előtt már felmértük. A nyárra tervezett művészeti programok együttműködési lehetőségeit a márciusi hónap során mértük fel, s ezt követően a programokhoz kapcsolódó hirdetési- és grafikai tervezési tevékenységek, illetve nyomdai szolgáltatások partneri lehetőségeit vettük számon.

A projekt során 4 programsorozat megvalósítását vállaltuk havi rendszerességgel, melyet a járványügyi korlátozások miatt szüneteltetnünk kellett márciustól júliusig. Első programunkat még a járványhelyzet kialakulása előtt 2020.02.03-án valósítottuk meg a Pécsi Kulturális Központ épületében, mely a Társadalmi Színházi esemény tematikus programsorozatunkhoz kapcsolódik. Az említett programon belül a fő célcsoportunk az általános iskolás-, illetve a középiskolás diákok korosztálya volt, azonban a helyiek is gyakran csatlakoztak a színházi eseményekhez. A programsorozat során négy tematikájában eltérő előadást tettünk elérhetővé: Tisztelt szülő(k)!, Jónás könyve, (anti)HŐS, Szilveszter. Az előadásokat négy hónapon keresztül tudtuk biztosítani a közönség számára a felmerülő járványügyi szigorítások miatt – a tavaszi időszak, illetve a nyár eleje sajnos ezt nem tette elérhetővé. Az utolsó előadások a novemberi hónapban kerültek megrendezésre, ezzel zárva a projektben megvalósított programok színes tárházát. Az előadások bemutatásával a diákokban a társadalmi felelősségvállalást erősítettük, illetve megmutattuk számukra, hogy elengedhetetlenek a családon belüli bizalmi kapcsolatok, s a családhoz kapcsolódó felelősségteljes hozzáállás.

Tréningsorozataink során a megvalósítási időszak jóval kitolódott az eredeti elképzelésekhez képest. Kétféle tréningsorozatot tartottunk – színházi és táncos –, melyeket 2019. novemberében indítottuk, s csak 2020. október havában tudtunk befejezni. Színházi tréningünk készségfejlesztő célja volt, hogy a tanulók saját élményeken keresztül érzékeljék, s az értelmi megértés mellett érzelmileg is átélhetően fogadják, mutassák fel a szűkebb és a tágabb környezetüket egy adott művészeti alkotás szűrőjén keresztül egy új produktumban. A drámajátékok az érzékszervek tudatos használatát, a csoportjátékok a koncentráció, a koordináltság fejlődését segítik. A tréning tematikáját csatoljuk a beszámoló mellékleteként. Az első mérföldkőnél benyújtott jelenléti ívek közül egy lemaradt a csatolmányok közül adminisztrációs hiba következtében, azonban ezt, s a második mérföldköves projektidőszak jelenléti íveit is mellékelve küldjük. Táncos tréningünk célja a résztvevők önkifejezésének mozgásban történő realizálása volt, hogy az egyre tudatosabb mozgás segítségével jobban megismerkedjenek testük képességeivel, a tér használatával, a dinamikai variációkkal és az idő, mint a zeneiség alkotóelemével. Célkitűzésünkben szerepelt a résztvevők együttműködésének és toleranciájának fejlesztése a közös, páros gyakorlatok elsajátításán keresztül. A tréningeket a projekt szakmai vezetője, Tóth Zoltán tartotta a kezdetekkor, két önkéntes segítségével. A járványhelyzet miatt februárban és márciusban félbeszakadt tréning sorozatok Komlóczi Zoltán szakmai vezető irányításával folytatódtak ősszel. Tréningjeink 12-12 fő részvételével sikeresen lezajlottak, melyek utolsó óráin a résztvevők a tréning elvégzését elismerő oklevelet kaptak.

Flashmobjank széleskörű szórakozási és kulturális lehetőséget nyújtottak az uránvárosi lakosság minden korosztályának életre hívva több uránvárosi teret. Minden flashmobunk alapja egy közösségépítő tevékenység létrehozása volt, melyet elvárásainkhoz mérten sikeresen teljesítettünk. Kezdetekkor szerettünk volna a nyári napközis táborokra építeni a flashmobok megvalósításánál, azonban a járványhelyzet okozta szigorítások miatt ezen lehetőséget nem tudtuk számításba venni. A programok átütemezése miatt az első flashmobunkat 2020. augusztusában tudtuk megvalósítani, mely inkább a kisebb korosztályt, gyermekes családokat szólított meg. Flashmobjaink a közösségi felelősségvállalást elősegítő témákban kerültek megvalósításra, többek között ilyen volt az Escargo Focikupa, mely az egészséges életvitelre hívta fel a figyelmet, illetve a Papír Panír Zacskóbábszínház is, melynek középpontjában a környezettudatosság és a hulladék újrahasznosítása állt. Egészen a kicsiktől a hagyományőrző idősebb korosztályig sikerült megszólítanunk az uránvárosi közösséget.

Kezdetlegesen elnevezett nyári művészeti est programsorozatunk a későbbiek során a nyári művészeti program elnevezést kapta, ezzel is lehetőséget nyújtva a lakosok számára, hogy ne csak az esti órákban tudjanak részt venni a programokon. A programsorozat őszre való kitolódása miatt a Nyári-őszi művészeti program elnevezést kapta. A program a művészeti ágak színes kavalkádjával hamar felkeltette a lakosok figyelmét. A színházi előadásokon át, a fúvószenekarok dallamos előadásán keresztül a fiatalok és idősebbek is megtalálhatták a számukra érdekes és élvezetes programokat. Néhány rendezvényünk a lakosság bevonásával interaktív programmá nőtte ki magát. A programsorozat lehetőséget nyújtott arra, hogy az addig kulturálisan inaktív terek igazi közösségi terekké váljanak ahol az azonos érdeklődésű emberek egymásra találhattak.

A projektben vállaltuk, hogy 5 intézményben növeljük a látogatottságot a programok előtti időszakhoz képest, melyet sikeresen teljesítettünk. Az alábbi létesítményekben növekedett a látogatók száma: Pécsi Kulturális Központ, Escargo Szobaszínház, Kovács Béla Általános Iskola, Pécsi Bánki Donát Utcai Általános Iskola, Cserepka János Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola. A projektbe bevont lakosság száma tekintetében időközben beadtunk egy módosítási igényt (2020.09.18-i keltezéssel) a járványhelyzet miatt kialakuló egészségügyi elővigyázatosság miatt. Az eredetileg vállalt 2238 Főt elérni kívánt 1704 Főre csökkentettük, melyet a projekt végére teljesítettünk.