NTP-NEER-20-0014

Tehetséggondozás középiskolás lányok körében.

Az NTP-NEER-20-0014 azonosítószámú pályázati programunk több társadalmi felelősségvállalásban jártas cég együttműködésében serdülők tehetséggondozásáról szólt. Atipikus női életutakat mutattunk be a pozitív példaképeink gyakorlati munkáján keresztül. Személyiségfejlesztő, önismereti és pályaorientációs foglalkozásokat iktattunk a programba, annak érdekében, hogy a fiatal lányok megtapasztalhassák, mennyi lehetőség áll előttük, és hogyan tudják kihasználni tehetségüket, megvalósítani önmagukat. Mindemellett pedig mentorszolgáltatást biztosítottunk a résztvevők számára.
A XXI. századi női életút szerves része a munkavállalás a családalapítás mellett, és ezek egyensúlyát megtalálni. Esélyegyenlőségi programunk ehhez nyújtott segítséget, melynek során a lányok motiváltabbak lettek a felsőoktatásban való részvételre, különös tekintettel az atipikus szakmákra. Központi témánk a saját tehetség felfedezése, majd azáltal az önmegvalósítás, elsősorban az érettségit követő szakmaválasztás, majd a munkavállalás során.
Fontosnak tartottuk, hogy a bevont serdülők a program végére kellő önismerettel és tájékozottsággal rendelkezzenek ahhoz, hogy érdeklődésüknek és habitusuknak megfelelően válasszanak pályát, ehhez pedig a szükséges iskolákat. Összesen ezért 9 alkalommal tartottunk önismereti tréninget, mely során főleg művészetterápiás és drámajátékos feladatokat alkalmaztunk. Négy fő pozitív női példaképet mutattunk be a résztvevőknek, olyan nőket, akik sikeresen megállták a helyüket – több esetben „férfiasnak” mondott – szakmájukban. Két helyszínlátogatást szerveztünk, ahol a csoport megismerhette az adott cégek működését, és az általuk felölelt szakmákat, az ezekhez vezető tanulási utakat. Mindemellett pedig mentorszolgáltatást biztosítottunk pozitív példaképeink segítségével.
A 20 fő résztvevő lelkesen készült az alkalmakra, a művészetterápiás megoldások nagy hatást gyakoroltak rájuk, hiszen eddig számukra is rejtett skilleket fedeztek fel magukban. Hatalmas sikernek tudjuk be az eredményeket, hiszen a program végére mind a 20 fő céljai között szerepelt a továbbtanulás, ezáltal pedig egy vélhetőleg sikeresebb élet lehetősége.
Azok, akik más szakmát neveztek meg a program végére céljuknak, többen egy klasszikusan férfias szakmára váltottak, mint a mérnöki, operatőri vagy a számítástechnikai pálya, ledöntve ezzel a döntéseik útjában álló sztereotípiákat. Elmondásuk alapján sokkal felszabadultabban érzik magukat, kevesebb kötöttséggel tekintenek a jövőjükre, több lehetőséget látnak, pontosabb terveik vannak a karrierre és családalapításra.
Ezúton is köszönjük a Miniszterelnökségnek és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek, hogy a Nemzeti Tehetség Program keretein belül támogatásukkal megvalósíthattuk programunkat! Résztvevőinknek pedig gratulálunk a program teljesítéséhez!