EFOP -3.3.2-16-2016-00260

Színházzal és drámával a jövő nemzedékéért

Pályázati azonosító: EFOP- 3.3.2-16-2016-00260

A szerződött támogatás összege: 30 000 000 Ft.

A támogatás mértéke: 100%

A projekt címe: Színházzal és drámával a jövő nemzedékéért

A projekt időtartama:  2018.02.15. – 2021.05.15.

A projekt megvalósítás ütemezése a következőképpen történt:

2018.02.15.-én kezdődött projektünk megvalósítási időszaka, melynek keretében különböző témanapokat szolgáltattunk nevelési-oktatási intézményekben, ezek helyszíneként az alábbi létesítmények szolgáltak: Pécsi Janus Pannonius Gimnázium, Pécsi Deák Ferenc Gimnázium és Általános Iskola, PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskola, Pécsi Meszesi Általános Iskola.

Színházi nevelési foglalkozásainkon túl 12 tanintézményben biztosítottunk különböző oktatási és fejlesztési lehetőségeket a diákok számára: művészeti csoport, tehetséggondozó, fejlesztő, felzárkóztató kiscsoport, műhely- és klubfoglalkozás, havi szakkör, heti szakkör, foglalkozássorozat.

A projekmenedzsment felállása 2018.02.15-el az alábbiak szerint alakult: Keresztényné Papp Zsuzsanna projektmenedzser, Czukor Zsolt pénzügyi vezető. A projekt szakmai vezetője a program kezdetekor Fábián Gábor volt, az ő pozícióját vette át 2019.09.01-el Keresztényné Papp Zsuzsanna, majd 2020.06.01-el Tóth Zoltán. Projektmenedzserünk helyére 2020.06.01-el Fenyák Éva került a projekt befejeztéig. Projektmenedzsmentünk kezdeti feladata a menedzsment felállítása, a dokumentáció kidolgozása, folyamatos létrehozása, illetve a kötelező nyilvánosság létrehozásának biztosítása volt. Az oktatási nevelési intézményekhez fűződő lehetséges együttműködéseinket a projekt előtt már felmértük, ennek megfelelően kötöttünk előzetes szerződéseket 2016. novemberében.

A projektben az alábbi intézményekkel kötöttünk együttműködési megállapodást, s ezen intézményekben tudtak megvalósulni a pályázatban vállalt foglalkozások:

 1. Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola:

 • 7633 Pécs, Pázmány Péter utca 27. telephelye

 • 7629 Pécs, Dobó István utca 35-37. telephelye

 • 7633 Pécs, Veress Endre utca 6. telephelye

 • 8500 Pápa, Honvéd utca 5. telephelye, később 8500 Pápa, Teleki út 2.

2019.08.21-én az Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola pápai Honvéd utcai telephelyével kötött megállapodás megszűntetésre került címváltozás miatt. Az új pápai telephellyel, amely a 8500 Pápa, Teleki út 2. alatt található, 2019.08.21-én aláíródott az együttműködési megállapodás. A pápai telephelyen fennlevő művészeti csoport 2019.09.01-től Pécsett a Veress Endre utca 6. szám alatt működött. A Pécsi Kulturális Központban így összesen két művészeti csoport tudott folyamatában működni, az egyik (Eck AMI székhely) az idősebb gimnazista korosztályt szólította meg, míg a másik művészeti csoport (Eck AMI székhely Vasas) a fiatalabb, általános iskolás diákoknak nyújtott lehetőséget.

 1. Kiss Géza Magyar-Horvát Kétnyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola: 7960 Sellye, Bodonyi Nándor utca 10.

A projekt kezdete előtt a Kiss Géza Általános Iskola és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Csányoszrói Tagiskolájával kötöttünk szerződést, azonban a projekt folyamán az iskola csányoszrói Szabadság utca 2. alatt található telephelye megszűnt. A tehetséggondozó-, fejlesztő-, felzárkóztató kiscsoportnak a sellyei telephely adott lehetőséget a működésre.

 1. Nyugati Városrészi Óvoda Magyar Lajos Utcai Tagóvodája: 7623 Pécs, Magyar Lajos utca 2.

 2. Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum: 7624 Pécs, Radnics utca 9.

 3. Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium: 7633 Pécs, Építők útja 9.

 4. Pécsi Meszesi Általános Iskola: 7629 Pécs, Komlói út 58.

 5. Pécsi Janus Pannonius Gimnázium: 7621 Pécs, Mária utca 2-4.

 6. Pécsi Tudományegyetem Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola: 7624 Pécs, Őz utca 2.

 7. Pécsi Tudományegyetem 1. Számú Gyakorló Általános Iskola: 7624 Pécs, Alkotmány utca 38.

A projekt megvalósítása során sikeresen beszereztük a programban elején betervezett eszközöket – fényképezőgép, billentyűzet, monitor, egér, billentyűzet, Adobe photoshop melyeket hasznosítottuk a foglalkozások alkalmával. Nagyobb eszközbeszerzésünket 2020. nyarán tudtuk megvalósítani, hiszen egyesületünk 2020. márciusában új székhelyre költözött, a pécsi Endresz György utca 2/B-ben bérlünk irodát. A létesítménybe 30 db széket tudtunk beszerezni a projekt keretében, melyek lehetőséget nyújtanak a fiatalok számára a színházi nevelési alkalmak megtekintésére, az órák sikeres lebonyolítására.

Technikai eszközparkunkat is fejlesztettük, mely így lehetővé teszi a nagyobb gyermek csoportok számára az előadások minőségi megtekintését. Elektroakusztikus gitárunk és zongoránk megnyitotta kapuit a tehetségfejlesztő csoportok számára, melynek köszönhetően a gyermekek infrastrukturálisan fejlett környezetben tudják kamatoztatni tudásukat.

Elősegítette a programok megvalósulását a projektben részt vevő szakmai tanácsadók munkája, akik szakmai tudásukkal segítették a megvalósítók munkáját. 2018.02.15-től ezt a pozíciót Tóth Zoltán egyéni vállalkozó töltötte be, majd 2021.01.01-től Dr. Lutter Imre egyéni vállalkozó.

A pandémia okozta korlátozások végett az 5. és 7. félévben megvalósuló foglalkozásokat egy egységben kezeltük – amely tevékenységek 2020.03.15-el félbemaradtak, azokat 2021.02.15-el folytatták megvalósítóink, a 6. félévet nem megszakítva. A korlátozásoknak köszönhetően akadtak olyan alkalmak, melyeket megvalósítónk úgy tudtak eszközölni, hogy az órákat online térbe helyezték át. A 7. félévben ilyen volt például a részben Classroom, részben Zoom terében megvalósult művészeti csoportok, illetve heti szakkör foglalkozásunk is. A Covid járvány okozta nehézségektől eltekintve foglalkozásainkat megvalósítottuk.