NTP-SPEC-22-0141

A 2022/2023-as tanévben, az Apolló Kulturális Egyesület fenntartásában működő Eck Imre AMI fogyatékossággal élő tehetséges SNI tanulói bevonásával megvalósult egy 60 órás, tanórán kívüli, integrált környezetben megvalósuló komplex tehetséggondozó program, melynek eredményeként egy tárgyiasult alkotás – koncert – jött létre. A pályázó szervezet (Apolló Kulturális Egyesület) a Dallamvarázs című projektbe bevonta együttműködő nevelési-oktatási intézményként az Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskolát és a pécsi Éltes Mátyás EGYMI-t.

A program során fejlesztettük a tanulók kreativitását, muzikalitását, tehetségüket és képességeiket. A program lényege egy olyan komplex tehetséggondozó foglalkozás létrehozása volt a zeneművészet területén, melyet 60 órás munkafolyamat előzött meg. A pályázatba bevont 18 fogyatékossággal élő tehetséges zenész SNI tanuló interaktívan vett részt a programban, mely végén egy tárgyiasult alkotást (koncert) hoztak létre egy innovatív zeneterápiás eszköz (Soundbeam) segítségével. A tanulók a koncertet együtt valósították meg a tanáraikkal, melyet 2023. május 16-án az Éltes Mátyás EGYMI Aulájában láthatott a közönség.

A program során célunk volt, hogy a tanulók különböző adottságaiból adódó társadalmi előítéleteik, hátrányaik ne akadályozzák őket tehetségük kibontakoztatásában, továbbá képességeiket – egyéni lehetőségeik függvényében – fejlesszük és erősségeikre, értékeikre alapozva előhozzuk a bennük rejlő különleges tehetséget. A pályázati program révén a tantervben szereplő zenei ismereteken túli képességfejlesztést tudtunk lehetővé tenni, így a tanulók pozitív önképét, mentális és pszichés képesség fejlesztését is erősíteni tudtuk. Ezen a területén minden gyermek másképpen tanul és egyedi fejlődési utat jár be, így a Dallamvarázs munkafolyamata lehetővé tette, hogy az SNI tanulók és a tanulási nehézségeik a kognitív, emocionális és szociális készséget, valamint a fennálló zavarok hiányosságát is javítsa.

A 60 órás tehetséggondozó programon túl, kiegészítő tevékenységet is vállaltunk, melyet szintén sikeresen megvalósítottunk. Egy 4 órás interaktív, élményalapú csoportos foglalkozás révén, a tanulóknak különböző képességfejlesztő játékokban, humoros, stresszoldó és lazító foglalkozásokban volt részük. Különböző dallam- és ritmusfejlesztő játékokat alkalmaztunk, melyek fejlesztették a dallamhallást és ritmikus készséget, de hangsúlyt kapott a csapatmunka, a koncentráció, az interaktivitás, az egymásra való figyelés, melyet humorral és lazító játékelemekkel színesítettünk. A játékok együttműködésen alapulnak, oldják a stresszt, mely hatására segítették egymás elfogadását és megértését. A ritmus- és dallamgyakorlatokat válogattuk össze, amelyekben szerepet kapott az egyéni teljesítmény fontossága is, akárcsak a gyakorlatban a kamarazenében vagy a közös énekléseknél. Ez a foglalkozás nagyban segítette a muzikalitás elemeinek fejlesztését is.

A kiegészítő tevékenységek közt szerepelt a koncertlátogatás, így egy jazz-koncerten való részvétel lehetőségét választottuk (Járemko jazz-trió), ahol testközelbe kerültek a tanulók egy improvizatív jellegű művészeti előadáshoz. Ezen az eseményen fontosnak tartottuk a megjelenést, hiszen az élményen túl az előadói attitűdöt szerettük volna átadni, hogy a tanulók lássák, miként viselkedik a művész egy koncert szituációban, hogyan tudnak kapcsolatot teremteni a közönséggel és a művészek miként kommunikálnak egymás közt az előadás alatt.

A program főbb történéseit egy 2 perces kisfilm keretében foglaltuk össze, mellyel szeretnénk jó példaként szolgálni és a fogyatékossággal élő tehetséges SNI tanulók számára megkönnyíteni a társadalomba való integrációt.