EFOP-3.3.5-19-2020-00086

Kedvezményezett neve: Apolló Kulturális Egyesület
Projekt címe: „Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program megvalósítása az Apolló Kulturális Egyesület fenntartásában működő oktatási intézményekben, 2022. nyarán”
Szerződött támogatás összege: 52 146 073 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Projekt tartalmának bemutatása:

Pályázati programunk célja a konstruktív és értékközpontú nevelés, az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozása, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése, a köznevelés
hátránykompenzációs szerepének erősítése és az Európai Unió ifjúságpolitikai, fejlesztési területével összhangban az iskolai lemorzsolódás csökkentése.
Cél a köznevelés minőségi fejlesztése nem-formális és informális tanulási módszerek megvalósításán keresztül, hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás módszertani megalapozására, a tanulás
közösségi élménnyé formálására.
Projektünk hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás és lemorzsolódás csökkentéséhez, valamint az iskolai eredményesség javulásához.
Intézményünk elkötelezett aziránt, hogy pedagógusai felkészültek és jól képzettek legyenek, segítjük szakmai megújulásukat, továbbá keressük az együttműködés lehetőségét olyan más szektorbeli
szervezetekkel, amelyek a tanulók számára is olyan tanórán kívüli programokat tudnak biztosítani, amelyek hozzájárulnak kompetenciáik növeléséhez, látókörük szélesítéséhez.
A projektben alkalmazott élménypedagógia módszerek mind-mind hozzájárulnak egy színesebb oktatási rendszer kialakulásához, amire a diák nem, mint szükséges rosszra, kötelezőre tekint, hanem
motiválólag hatnak rá a programok, a kapott életbeli, gyakorlati példák, kreativitásuk, társas kompetenciáik és problémamegoldó képességük fejlődik.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.09.30
Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.5-19-2020-00086