EFOP-3.3.5-19-2020-00086

Kedvezményezett neve: Apolló Kulturális Egyesület
Projekt címe: „Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program megvalósítása az Apolló Kulturális Egyesület fenntartásában működő oktatási intézményekben, 2022. nyarán”
Szerződött támogatás összege: 52 146 073 Ft
A Támogatás intenzitása: 100%
A projekt időtartama: 2022.03.01. – 2022.09.30.

Projekt tartalmának bemutatása:
A Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program által az Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak iskolán kívüli tevékenységek keretein belül tudtunk olyan hasznos szabadidős tevékenységeket megismertetni, amelyek erősítik a társas kompetenciáikat, kreativitásukat, ezáltal erősíthettük és formálhattuk tevékenységüket, melyek beépülhetnek mindennapos tevékenységeik közé.
A projekt lehetőséget kínált arra is, hogy az oktató-nevelő munka egy oldottabb légkörben, a megszokottól eltérő környezetben fejeződjön be, lehetőséget biztosítva az eltérő környezetben diákjaink komplex megismerésére, fejlesztési lehetőségeinek új oldalú kiaknázására, hiszen programunkban a projektmódszert egészítettük ki élménypedagógiával, a pozitív minta követését, a helyes döntések meghozatalát, a személyiség értékeinek felismerését.
A projektbe pécsi feladatellátási helyeink 610 fő tanulóját vontuk be. A projekt napközis programjai 8 helyszínen valósultak meg 545 fő bevonásával, illetve további 2 bentlakásos tábor helyszínt is választottunk, ahol 65 fő vett részt. Összesen 53 fő pedagógust vontunk be a projektbe.
A bevont tanuló létszámból 31 tanuló hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, mindannyian a napközis táborban vettek részt.
A pályázatba bevont helyszínek (napközis táborok):
• Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola Málom-hegyi úti Telephelye (Pécs, Málom-hegyi út 1.)
• Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola Vasasi Telephelye (Pécs, Bencze József u. 13/1.)
• Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola Hirdi Telephelye (Pécs, Hirdi utca 20.)
Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola Építők úti Telephelye (Pécs, Építők útja 9.)
• Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola Testvérvárosok utcai Telephelye (Pécs, Testvérvárosok tere 1.)
Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola Dobó István utcai Telephelye (Pécs, Dobó István utca 35-37.)
• Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Pécs, Török István utca 13.)
• Koch Valéria Iskolaközpont (Pécs, Tiborc utca 28/1.)

További megvalósítási helyszínek (bentlakásos táborok):
Ifjúsági Szálláshely Aba (8127 Aba, Kisfaludy u. 12/c)
Horizont idéző ParkMotel (7677 Orfű, Kalaphegyi u. 5-7.)

Projektünket 2022.03.01-el kezdtük meg, a projektmenedzsment tagjai ettől az időponttól kerültek foglalkoztatásra, egészen projekt végéig, vagyis 2022.09.30-ig. Személyükben a projekt megvalósítása során nem történt változás.
A projekmenedzsment felállása 2022.03.01-el az alábbiak szerint alakult: Fenyák Éva projektmenedzser, Czukor Zsolt pénzügyi vezető. A projekt szakmai vezetője Dömötör Krisztina volt.
A projektbe 11 fő iskolai közösségi szolgálatos tanulót vontunk be. Kiválasztásuk szempontjai között szerepelt, hogy érdeklődjenek a pedagógiai pálya iránt.
A projektben részt vevő csoportjaink kizárólag minősített, a csodaszarvas program oldalán regisztrált programszolgáltatásokat élvezhették. A választásoknál elsődleges cél volt, hogy a programok azon túl, hogy illeszkedjenek a választott témamodulhoz, színesebbé és a tanulók számára vonzóbbá tegyék a táborokban való részvételt. 
A megrendelt programszolgáltatások típusai:
• Szerepmodell koncertek
• Interaktív fejlesztő foglalkozások
• Beavató színház